Mobile Application For Patient

Ứng dụng dành cho người nhà và bệnh nhân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Tiện ích

+ Lấy số thứ tự khám đối với bệnh nhân đã có thẻ bệnh nhân.
+ Tra cứu số thứ tự khám chữa bệnh và các nội dung CLS cần thực hiện khi khám bệnh.
+ Tra cứu đơn thuốc của lần khám hiện tại.
+ Thông tin tình trạng bệnh hiện tại của bệnh nhân.
+ Công khai sử dụng thuốc.

+ Sổ khám bệnh điện tử: tra cứu thông tin của các lần khám gần nhất.
+ Lịch tái khám.
+ Khảo sát không hài lòng.
+ Tư vấn của bác sĩ.